از عجایب روز هشتم در کاخ مردمی می توان به فرش قرمز فیلم فراری اشاره کرد، فرش قرمز پیش از اکران با تعداد کمی از عوامل با حضور کارگردان و ترلان پروانه بازیگر فیلم برگزار شد. اما درحالی که پخش فیلم  فراری در سالن های پردیس ملت به نیمه رسیده بود، فرش قرمز دیگری برای این فیلم روی سن، برگزار شد، البته این فرش قرمز دوم با حضور بازیگرانی که به فرش قرمز اولی نرسیده بودند، انجام شد.


فرش قرمزی سفارشی دور از چشم خبرنگاران، بدون حضور مردم و تنها برای ژست و عکس گرفتن از بازیگرانی که دیر آمده بودند.

البته به معدود عکاسان رسانه ها نیز گفته شد از این مراسم صوری عکس و فیلمی نگیرند، اما برخی عکاسان باز کار خود را انجام دادند!