خنده بهترین دارو برای پایین آوردن کلسترول خون است. یک مطالعه که به تازگی انجام شده نشان می دهد خنده نه تنها باعث مسرت و خوشحالی می شود بلکه روحیه را بالا می برد، دستگاه ایمنی را تقویت کرده و فشار خون و سطح کلسترول بد را پایین می آورد.