با هدف انتشار اخبار مفید و طرح مطالب جالب و موضوعات مفید در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت و توسعه، در فضای مجازی و از طریق وبلاگ Public News فعالیت می‌کنیم. امیدواریم مورد توجه مخاطبان گرامی قرار گیرد.