علی انصاری خطاب به پورحیدری: کسی زحمات شما را در استقلال فراموش نمی کند. علی انصاری عضو سابق هیات مدیره استقلال از منصور پورحیدری در بیمارستان ایران مهر عیادت کرد.